Rijnstad Vocaaltheater is een vereniging met een verenigingsbestuur. 

 Bestuur2bewerkt

Dit bestuur bestaat uit (v.l.n.r.): Annelies Brouwer (secretaris), Björn Degen (penningmeester), Nicole Spee, John de Bree (voorzitter), Esther Slendebroek, Kor Raaijen en Willeke Walters

Alhoewel het bestuur formeel de touwtjes in handen heeft, is hij niet de enige die hier aan trekt. Wanneer maar mogelijk worden alle leden betrokken bij en uitvoerig ingelicht over belangrijke besluiten. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de artistieke leiding en bemoeit zich in principe niet met artistieke zaken.

Taakverdeling
Natuurlijk is bij een vereniging van 50 leden altijd veel te doen en praktisch alles wordt door de leden zelf gemaakt, vertaald, ontworpen en gebouwd. Wie doet eigenlijk wat?


* Het vaste grime-team bevat twee personen, Petra Rietveld en Yvette Onnekink 

* De vertalingsclub, Annelies Brouwer en Jeroen Spee                                 

* Onze inventieve en altijd drukke decor- en bouwploeg bestaat uit Bob Scholten, John de Bree, Hans Bax, Walter Poot en Ronald Brouwer. 

* Ingeborg Kaandorp Lucie-Anne Weiss, Riki Lamers en Nathalie Giezen zijn van de kledingclub. Zij bepalen de kleding en dragen zorg voor de ontwerpen en het maken van de kostuums.

* Voor de rekwisieten zorgen Suzanne Bilous, Marja Keultjes en Sophia Hermsen.

* De website wordt up-to-date gehouden door Suzanne Bilous, Jeroen Spee en Nicole Spee.

* De lief en leed commissie bestaat uit Annelies Jansen en Marieke Reuvers. 

* De PAC (Programma Advies Commissie) wordt gevormd door Kor Raaiien, Nicole Spee, Peter Jacobs, Annelies Brouwer, Annelies Jansen, Maria Hermsen en Marieke Reuvers. Zij brengen een advies uit over te brengen repertoire bij onze verschillende optredens.

* Muziekbibliotheek wordt onderhouden door Coen Verheul.

* Riki Lamers, Jacqueline Kronenburg en Alida Mooy vormen de pr-commissie. Zij houden zich onder meer bezig met marketing van voorstellingen, social media en fondsenwerving.

* Regiecommissie voor kleine producties  Yvette Onnekink, Nicole Spee en Ingeborg Kaandorp

Passie

 

25 maart

Met gepaste trots kijken we terug naar ons Passie concert.

Dit was de mooiste ‘kleine’ voorstelling in jaren volgens ons publiek.

We gaan met volle kracht vooruit, naar een grote productie!

Binnenkort meer hierover. 

Op 17 oktober om 15.00 zijn we ook nog te zien in het Posttheater bij het sprookjes festival!
Rijnstad Sprookjes Sing-a-long! 

Bewaren