Op 22 mei van dit jaar is ons erelid Henk Hendriks overleden. Henk was een van de grondleggers van onze vereniging. Samen met een aantal anderen richtte hij op 12 maart 1985 Rijnstad Operette op. Vanaf het begin tot 1994 was hij voorzitter en zakelijk leider van de vereniging. In 1999 nam Henk afscheid als zingend lid, werd tot erelid benoemd en was tot zijn overlijden zeer nauw bij de vereniging betrokken. Henk is 85 jaar geworden. Als koor hebben we Henk herdacht en, op uitdrukkelijke wens van Henk zelf, het glas op hem geheven. Henk laat een lege plek in ons midden na, vergeten doen we hem niet.