Rijnstad Vocaaltheater is een vereniging met een verenigingsbestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit(v.l.n.r.): Alida Mooy, Walter Poot (voorzitter), Riki Lamers (penningmeester), Petra Rietveld (secretaris) en Edwin van Weert.

Alhoewel het bestuur formeel de touwtjes in handen heeft, worden waar mogelijk alle leden betrokken bij en uitvoerig ingelicht over belangrijke besluiten.

Taakverdeling

Natuurlijk is bij een vereniging van bijna 50 leden altijd van alles te doen. Praktisch alles wordt door de leden zelf gemaakt, vertaald, ontworpen en gebouwd. Hiervoor bestaan er verschillende commissies. Welke commissies zijn er en wie zitten erin?

PAC (Programma Adviescommissie)

De PAC (Programma Adviescommissie) wordt gevormd door Kor Raaijen, Nicole Spee, Maria Hermsen, Marieke Reuvers, Suzanne Spee-Bilous en Merel van der Vinne. Zij brengen, in samenspraak met de dirigent, een advies uit over te brengen repertoire bij onze verschillende optredens.

Decor- en bouwploeg

Onze inventieve decor- en bouwploeg bestaat uit Hans Bax, Bob Scholten, Jan Hermsen, Walter Poot, Suzanne Spee-Bilous, Dorien Verhaaff, Lucie-Anne Weiss, Nathalie Giezen, Peter Anker, Ronald Brouwer en Annelies Jansen, met op de reservebank voor incidentele klussen John de Bree.

Kledingcommissie

Suzanne Spee-Bilous, Ingeborg Kaandorp, Lucie-Anne Weiss, Kor Raaijen en Dorien Verhaaff. Zij bepalen de kleding en dragen zorg voor de ontwerpen en het maken van de kostuums.

Grime en kap

Grime en kap voor onze voorstellingen wordt verzorgd door Linda Steenman, Henriëtte Spijker, Annebel Valen, Esther Slendebroek, Marlies Janssen, onder leiding van Gerda van de Peppel en Petra Rietveld.

Vertaalcommissie

Onze vertaalcommissie, Annelies Brouwer en Jeroen Spee, zorgt ervoor dat Engelstalige scripts en liedteksten goed worden vertaald. Daarin worden ze bijgestaan door Ingeborg Kaandorp, Nicole Spee, Jan van Houten jr. en Alida Mooy.

Rekwisieten

De rekwisietencommissie bestaat uit Nathalie Giezen, Kirsten Verheul en Annelies Jansen.

Lief en leed

De lief-en-leed-commissie bestaat uit Annelies Brouwer. Zij zorgt voor een attentie bij verjaardagen en bijzondere omstandigheden.

Public relations en website

Riki Lamers, Edwin van Weert, Jeroen Spee, Suzanne Spee-Bilous, Robin Streppel, Kirsten Verheul. Zij houden zich onder meer bezig met marketing van voorstellingen, de sociale media van het koor en het up-to-date houden van deze website.

Muziekbibliotheek

De muziekbibliotheek wordt onderhouden door Merel van der Vinne.

Regie

De regiecommissie voor kleine producties bestaat uit Nicole Spee en Ingeborg Kaandorp