Rijnstad Operette enthousiast en veelzijdig.

Presentatie ‘Grenzeloos’ door de Rijnstad Operette onder leiding van Bas van den Heuvel.
Begeleiding: Amanda Moritz (piano) en Hans’ Erik Dijkstra (vleugel).
Regie: Dick van Ommen.
Met werken dit opera-, operette- en musical repertoire van componisten zoals Fellini, Verdi, Lehar, Smetana, Gilbert & Sullivan, Joplin, Loyd Webber en Gershwin. Gastsolist: Hans Scholing .
Zaterdagavond 8 april 2000 in cultureel centrum De Reehorst in Ede. ‘Nog te zien op l4 April in Arnhem, met gastsolist Ernst Daniel Smid.

Rijnstad Operette had een afwisselend programma ingestudeerd onder leiding van de nieuwe dirigent Bas van den Heuvel die met dit programma meteen riant debuteerde. De koorleden bleken zich veelzijdig te hebben verdiept in grote klassiekers uit de opera-, operette- en musicalcultuur. Onder het motto ‘Grenzeloos’ bleken de zangeressen en zangers zeker grensverleggend werk te hebben verricht, waar het ging om de samenstelling en keuze van die vele werken, die gezamenlijk een lange en vaartrijke muziekavond vulden.

Diverse operawerken van Verdi -bij gelegenheid van zijn honderdste sterfdag dit jaar, geselecteerd- openden het concert. Bariton Hans Scholing bedde zijn frisse en naturel gekleurde stemgeluid prachtig tussen de koorstemmen In Posa’s Dood In Di Provenza del Mar trof hij heel sterk de sfeer, die dit werk uitstraalt. Het vrouwenregister liet verdienstelijk van zich horen in diverse werken. De mannenstemmen zijn getalsmatig kwetsbaarder, hetgeen in sommige krachtige passages van Verdi nadelig is. Over het geheel echter toont de Rijnstad Operette heel veel enthousiasme en inzet. In de operawerken wordt dan hier en daar technisch soms te veel gevraagd, al lijkt Van den Heuvel de juiste. solisten op de juiste werken. te hebben ingezet, gelet op de mogelijkheden van het ensemble.

In operettewerken klinkt het toch wat soepeler, maar zeker waar diverse prachtige musical-werken uit Treemonissia, Les Misérables, Miss Saigon en andere kassuccessen tot klank worden gebracht in een met net iets meer thèater en acteerspel opgesmukte presentatie, leidt het enthousiasme ook tot meer uitstraling en kwaliteitswinst. Alsof men hier meer op dreef en ook meer plezier ondervond aan die uitvoeringen.
Les Misérables blijft moeilijk in zijn toonzetting en inzet van diverse melodielijnen. Bui doi wordt imposant door de boodschap van het lied en de wijze waarop het geheel in scène is gezet. Met minimale decorstukken en slechts in hoofdlijnen aangepaste kleding komen de zangers en zangeressen tot meer dan adequate uitvoeringen. Daarbij moet overigens beslist worden aangetekend, dat de begeleidende piano en vleugel muzikaal telkens exact passend aansloten en inzetten. Ook gastsolist Hans Scholing mengde zich uiterst aangenaam in dit boeiende programma.
Een heel aangename ervaring dus.

WILLEM VAN KOPPENHAGEN