Rijnstad Operette toert door opera en musical. – Gelderlander, 26 april 1999

Het is een voorstelling geworden, waar je even aan moet wennen maar Rijstad Operette heeft de zaken muzikaal gewetensvol aangepakt. Delen uit ‘Zar und Zimmermann’ en uit ‘Fiddler on the Roof’ worden uit de complete versies genomen en via een verteller, hier dus tsaar Peter de Grote en Tevje, op het podium gebracht. Die verbindende teksten geven de verhaallijn aan en slaan bovendien een brug tussen de talrijke werken, die het gezelschap ten gehore brengt. De hoofdfiguren nemen je als het ware bij de hand door hun verhalen.

Het koor van de Rijnstad Operette toont zich in samenklank sterk in verschillende werken. Daar waar solisten hun partij zingen, wordt meestentijds goed werk geleverd. Jan Span en Ton Reuvers spelen de titelrollen prima en ook vocaal staan beide hun mannetje.
Pluim ook voor de decorbouwer die met veel inventiviteit en minimale changementen zijn bijdrage levert aan deze markante voorstelling.
Al met al slaagde Rijnstad Operette beslist in zijn bedoelingen. Slechts waar het ging om de publieke belangstelling, mag hier van een echte, onverdiende matigheid worden gesproken.

WILLEM VAN KOPPENHAGEN